Program "Szkoła w ruchu"

 

 

Program stworzony na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu

w odniesieniu do Regulaminu Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej

„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu


Założenia, harmonogram
programu


Prezentacja multimedialna
"Szkoła w ruchu" w PSP 14

 

 

Obszar nr 1 scenariusz nr 1

 

Obszar nr 1 - Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne.   
Scenariusz nr 1


prezentacja multimedialna >>projekt edukacyjny >>

 

Obszar nr 1 scenariusz nr 2

 

Obszar nr 1 - Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć.
Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą.
Scenariusz nr 2

prezentacja multimedialna >>

 

Obszar nr 2 scenariusz nr 1

 

Obszar nr 2 - Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć. 
Zajęcia sprawnościowe z akcentem rywalizacji sportowej.
Scenariusz nr 1

prezentacja multimedialna >>

 

Obszar nr 2 scenariusz nr 2

 

Obszar nr 2 - Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć.
Zajęcia sportowe. Scenariusz nr 2

prezentacja multimedialna >>

 

Obszar nr 3

 

Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna

prezentacja multimedialna >>

 

Obszar nr 3 scenariusz nr 1

 

Obszar nr 3 - Edukacja Zdrowotna.

Scenariusz zajęć nr 1

prezentacja multimedialna >>

prezentacja zdrowy kręgosłup >>

 

Obszar nr 3 scenariusz nr 2

 

Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna.

Scenariusz zajęć nr 2

prezentacja multimedialna >>

 

Obszar nr 8

 

Obszar nr 8 - Aktywność w gronie rodziny.

prezentacja multimedialna >>