Strona główna Psycholog

Psycholog

 

PSYCHOLOG SZKOLNY - mgr ANNA SUJKA

Przyjmuje w gabinecie 11E w dniach:

Poniedziałek: 09.00 - 13.30

Wtorek: 09.05 - 14.35

Środa: 09.00 - 14.30

Czwartek: 08.00 - 14.15

Piątek: 08.00 - 13.00W zakresie kompetencji psychologa szkolnego znajduje się:


1. Diagnoza psychologiczna w szkole:

  • Wstępna diagnoza stopnia nieprawidłowości funkcjonowania sfery emocjonalno-społeczno – poznawczej.

  • Badanie relacji rodzinnych w kierunku wpływu na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

  • Pomoc rodzicom w wyborze  odpowiedniego specjalisty i instytucji do pogłębienia diagnozy dziecka.


2. Terapia psychologiczna:

  • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodziców.

  • Prowadzenie zajęć indywidualnych o charakterze terapeutycznym z elementami terapii krótkoterminowej.

  • Indywidualne rozmowy terapeutyczno - wspierające.

  • Interwencje doraźne (w sytuacjach problemowych, konfliktowych).

  • Zajęcia relaksacyjne metodą treningu autogennego J . H . Schulza.

  • Zajęcia z elementami bajkoterapii  dla dzieci młodszych.

3. Pomoc dzieciom ze zdiagnozowanym ADHD oraz mających problemy z koncentracją uwagi, nadmiernie impulsywnych:

  • Trening EEG – Biofeedback

Terapia na nowoczesnym sprzęcie EEG-Biofeedback. Terapia za pomocą tego sprzętu ma na celu usprawnienie pracy mózgu w zakresie lepszej koncentracji lub relaksacji. Jest to terapia przy komputerze, do którego dziecko jest podłączone za pomocą elektrod i przy pomocy własnego mózgu może sterować obrazami widzianymi na ekranie. Aparatura działa na zasadzie klasycznego sprzężenia zwrotnego i polega na uaktywnieniu pewnych fal mózgowych ( np. tych które pomagają nam się koncentrować), a wygaszaniu tych które są odpowiedzialne np. za naszą nadpobudliwość. Terapia jest bezpieczna i prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę.

4. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

5. Prowadzenie zajęć o charakterze ogólnorozwojowym z elementami socjoterapii dla dzieci.

6. Prowadzenie edukacji profilaktycznej poprzez realizacje programów profilaktyczno - wychowawczych w klasach.