Strona główna Strefa wsparcia

Strefa wsparcia dla rodzin i dzieci dotkniętych przemocą domowąZespół wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotował zestaw stron i telefonów, które mogą okazać się ratunkiem dla ofiar przemocy domowej.

Przymusowa domowa kwarantanna to dla niektórych pułapka bez możliwości ucieczki. Ofiary przemocy domowej zostały zamknięte w swoich domach wraz
z krzywdzącymi ich agresorami. Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić.

Sprawdź, czy doznajesz przemocy? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania. Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?

 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?

 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?

 • nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?

 • grozi, że Cię zabije lub zrani?

 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?

 • niszczy Twoją własność?

 

Jeśli odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco choć na jedno pytanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Pamiętaj!

 • Każdy człowiek ma prawo do nietykalności osobistej i nienaruszalności godności.

 • Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej.

 • Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!

 • Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

 

Co zrobić w sytuacji kryzysowej?

W dzisiejszych czasach przemoc jest problemem często spotykanym w rodzinie i dotyczy dużej ilości osób (szczególnie kobiet i dzieci). Przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo a nie sprawą rodzinną. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca. Nic nie usprawiedliwia przemocy, nawet alkohol. W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję. Zapoznaj się z poniższymi informacjami i linkami jeśli szukasz wsparcia, znajdziesz w nich wskazówki jak działać i gdzie zwrócić się o pomoc.

 

 


OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ.
STREFA WSPARCIA W OPOLU.
SPIS TELEFONÓW  ZAUFANIA I STRON UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA.


 


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE W SZKOLE