Strona główna

Przedszkole dla wszystkich przyjazne

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu jest realizatorem Projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu 15 gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Projekt skierowany jest do 79 publicznych przedszkoli, w tym integracyjnych i specjalnych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej:

 • Miasto Opole
 • Gmina Łubniany;
 • Gmina Lewin Brzeski;
 • Gmina Izbicko;
 • Gmina Niemodlin;
 • Gmina Popielów;
 • Gmina Strzeleczki;
 • Gmina Tarnów Opolski;
 • Gmina Gogolin;
 • Gmina Murów;
 • Gmina Chrząstowice;
 • Gmina Tułowice;
 • Gmina Dobrzeń Wielki;
 • Gmina Walce;
 • Gmina Zdzieszowice.

W ramach Projektu  realizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii.  Zadania są realizowane przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego.

Kolejnym elementem projektu jest organizacja projektów edukacyjnych dla minimum
4 000 dzieci. Jeden projekt dotyczy kompetencji społecznych, kreatywności oraz pracy zespołowej. Drugi projekt przewiduje realizację zajęć w pracowniach eksperymentalnych, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych, w tym innowacyjności
oraz z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych.

W ramach Projektu realizowane są  studia podyplomowe dla 95 nauczycieli, z zakresu języka angielskiego, neurorehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz pedagogik specjalnych.