Strona główna Rekrutacja do oddziału sportowego

Oddział sportowy

 

ODDZIAŁ SPORTOWY W PSP 14


 

 

Oddziały sportowe w PSP 14 tworzone są po ukończeniu I etapu edukacji - od klasy czwartej.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 23.03.2020r. do 17.04.2020r.


Do oddziału mogą aplikować uczniowie PSP 14 oraz z innych szkół.


W oddziale realizuje się szkolenie w dwóch dyscyplinach sportowych (do wyboru):

  • piłka ręczna

  • lekkoatletyka

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA KANDYDATA DO REKRUTACJI SĄ:

1. Złożenie podania o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego z podpisem rodziców/prawnych opiekunów.

2. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem lekarskim przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


3. Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na przystąpienie kandydata do próby sprawności fizycznej, oraz uzyskania pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021:


1) Od 23 marca 2020r. do 17 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 złożenie:

  • wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego (zał. nr 1)

  • zgody na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej (zał. nr 2)

  • przedłożenie zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej przez kandydata


2) 24 kwietnia 2020r. o godz. 1200 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (zał. nr 3);


3) 28 kwietnia 2020r. do godz. 1500 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;


4) Do 8 maja 2020r do godz. 1500 – dostarczenie przez rodziców kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki dodatkowych oświadczeń zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r (zał. nr 4);


5) do 11 maja 2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków;


6) 15 maja 2020r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego;


7) Od 18 maja 2020r. do 20 maja 2020r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (zał. nr 5);


8) 25 maja 2020r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.


W przypadku wolnych miejsc przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca wg. zał. 2 Zarządzenia Nr OR-I.0050.21.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2020r.


Pliki do pobrania:

 

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

 

Od 18 grudnia 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ Zaodrze’’ w Opolu rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Sportowej. Jest to jedyna tego typu Poradnia w Opolu, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń z zakresu medycyny sportowej.

W Poradni Medycyny Sportowej przyjmowane są bezpłatnie dzieci oraz młodzież do ukończenia 21 roku życia potrzebujące orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.


Poradnia Medycyny Sportowej (parter, gabinet nr 26) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ Zaodrze” jest czynna dwa razy w tygodniu:

we wtorki w godz. 08.00 – 15.00
w piątki w godz. 15.00 – 18.00


Rejestracja telefoniczna: 77 46-47-131 oraz 77 47-44-692 lub osobista w SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18 w godz.:

 

poniedziałek 10.00 - 13.00

wtorek 08.00 - 14.00

środa 10.00 - 13.00

czwartek 11.00 - 15.00

piątek 08.00 - 13.00