Strona główna Biblioteka Zasady korzystania z biblioteki Zasady korzystania z biblioteki w stanie zagrożenia epidemicznego

Strefa wsparcia

Z życia szkoły
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
E-DZIENNIK UONETPLUSWspółpraca międzynarodowa
Edukacyjna Wartość Dodana
Ewaluacja zewnętrzna

Zasady korzystania z biblioteki w stanie zagrożenia epidemicznego


Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

w stanie zagrożenia epidemicznego


1. Obsługa czytelnika będzie możliwa TYLKO I WYŁĄCZNIE  w wyznaczonych  dniach i godzinach dla danej klasy ( harmonogram dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka).


2. Wypożyczenia i zwroty będą odbywać się  w czytelni.


3. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy w drodze do biblioteki i na jej terenie  zachowywać dystans społeczny oraz stosować środki ochrony nosa i ust.


4. Przy stanowisku wypożyczeń może przebywać tylko jedna osoba.


5. Czytelnia będzie nieczynna. Ponadto nie będzie wolnego dostępu do księgozbioru i czasopism.


6. Nie będzie możliwe korzystanie z pracowni multimedialnej.


7. Przyjęte książki zostaną poddane dwudniowej kwarantannie, a po tym okresie zostaną ponownie włączone do użytkowania.


8. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki w godzinach wyznaczonych według ustalonego harmonogramu. Wypożyczenia lektur szkolnych odbywać się będą w ustalonych z nauczycielami biblioteki terminach ( cała klasa pod opieką nauczyciela).


9. Wszelkie zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń prosimy kierować przez dziennik elektroniczny do nauczyciela bibliotekarza.