Strona główna Biofeedback

EEG – Biofeedback

EEG – Biofeedback

Uczniowie naszej szkoły korzystają z zajęć EEG – Biofeedback. Jest to profesjonalny trening mózgu, informacja o stanie umysłu dziecka jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG. Metodę tą zalicza się do technik neurotechnologicznych wykorzystujących wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną do ulepszenia funkcji mózgu..


Uczeń siedzi wygodnie w fotelu i obserwuje widoczne na monitorze wideogry, obrazujące przebieg jego fal mózgowych.  Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym, a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, dziecko otrzymuje nagrodę w postaci wzrokowej (wideogra przebiega pomyślnie) i słuchowej (sygnały dźwiękowe). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika. Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych.


Terapeuci EEG-Biofeedback

Anna Sujka

Aleksandra Malosek