Kalendarz 2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu

.

Wyłoniono zwycięzców szkolnego  konkursu plastycznego

„KOLOROWY KODEKS BEZPIECZNEGO DZIECKA”


Konkurs zorganizowany w ramach realizacji projektu rządowego „BEZPIECZNA+”, skierowany  do wszystkich uczniów naszej szkoły.  Zadaniem było przygotowanie pracy na temat bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń (m.in. bezpiecznie na drodze, nie ufaj obcemu,  pożar, wypadek drogowych, pomoc innym….. ). Do konkursu zgłoszono 170 prac, co pokazało wielkie zaangażowanie uczniów.

 

Komisja w składzie:

Wicedyrektor Beata Wyżlińska

Urszula Kostrzewska

Adriana Święs

Arletta Błaszczak

Anna Kurzydło

Magdalena Sokołowska

wyłoniła zwycięzców. Członkowie komisji oceniając prace plastyczne, brali pod uwagę samodzielność wykonania pracy, nowatorski pomysł oraz trafne przesłanie.

Więcej…

 

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC

W ramach realizacji projektu „Bezpieczna +”, uczniowie kl. IV- VI uczestniczyli w spotkaniu  z żołnierzem 10 Brygady Logistycznej plut. Przemysławem Majcherem, ratownikiem medycznym. Uczniowie podczas spotkania nauczyli się reagować w sytuacjach, w których istnieje potrzeba udzielenia pierwszej pomocy.

Ratownik medyczny przekazał  swoją fachową wiedzę z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Uczniowie  nauczyli się jak poprawnie układać osoby w pozycji bocznej, jak przeprowadzić reanimację osoby poszkodowanej, a przede wszystkim  jak zadbać o swoje i ofiary wypadku bezpieczeństwo. Druga część spotkania to część warsztatowa – będąca sprawdzianem praktycznych umiejętności związanych z ratownictwem. Warsztaty odbywały się w parach, grupach reprezentujących poszczególne klasy i budziło ogromne emocje. Mali ratownicy musieli sprawdzić się: hamując krwotok z nosa, opatrując ranę i udzielając pomocy nieprzytomnemu. Oceny umiejętności, współpracy, ze szczegółową analizą poszczególnych czynności dokonywał nasz zaproszony  gość.

Urszula Kostrzewska


 

Warsztaty

Warsztaty rodzinne: Redagowanie i wydanie kalendarza na rok 2016

„Bezpieczni przez cały rok”

Dnia 17 grudnia 2015r. gościliśmy w świetlicy  szkolnej, rodziców wraz z dziećmi na warsztatach  plastycznych pt. „Kalendarz- Kolorowy kodeks bezpiecznego dziecka”. Na zajęciach  stworzyliśmy kolorowy kalendarz na rok 2016r. zawierający materiały (zdjęcia, rysunki) z realizacji szeregu spotkań i wycieczek w ramach realizacji projektu rządowego „BEZPIECZNA +”.

U. Kostrzewska, A. Święs

 

Zajęcia z harcerzami

Zajęcia z harcerzami - pierwsza pomoc


 

Harcerze

Zajęcia z harcerzami „W gromadzie siła” - „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.


 

Straż w szkole

Bije dzwon na alarm,
Już spieszą strażacy.
Czasem w nocy - ze snu,
Czasem w dzień - od pracy.

W ramach realizacji projektu „Bezpieczna+”, gościliśmy w naszej szkole strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Opolu. W czasie spotkania z uczniami klas I - III strażacy przypomnieli podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, w drodze do i ze szkoły. Opowiadali o zagrożeniach  występujących w życiu codziennym, takich jak pożar, porażenie prądem. Uświadomili dzieciom, że w takich sytuacjach może znaleźć się każdy z nich i  należy wiedzieć, jak się zachować. Przypomnieli o numerze alarmowym do straży pożarnej. Omówili zasady zachowania w domu podczas nieobecności rodziców, które mogą narazić je na utratę zdrowia i życia m. in. samodzielnym korzystaniem z urządzeń elektrycznych.

Urszula Kostrzewska

 
Więcej artykułów…