Strona główna

Gry i zabawy edukacyjne

Gry i zabawy edukacyjne

Poniedziałek godz. 10:45 – 11:45
sala 006C
Prowadząca zajęcia : Agnieszka Dudzic


Zajęcia skierowane są do dzieci klas młodszych. Głównym celem lekcji jest rozbudzenie u dzieci  zainteresowań i ciekawości do nauki oraz otaczającego ich świata. Wykreowanie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywanie zdobytej w toku edukacji wiedzy, współpracy w grupie oraz zachęcenie do podejmowania samodzielnych działań edukacyjnych, plastycznych jak i społecznych.