Strona główna

Na straży bezpieczeństwa

Na straży bezpieczeństwa


Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Program innowacyjny „Na straży bezpieczeństwa” zakłada  uświadomienie najmłodszych dzieci w zakresie niebezpieczeństw na jakie są one narażone w miejscach, w których przebywają najczęściej oraz wykształcenie w nich postawy gotowości niesienia pomocy innym.

W ramach realizacji innowacji  dzieci  zdobędą  wiedzę na temat tego jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda.


Każdy człowiek, duży lub mały, może być świadkiem wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Od tego czy znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, co robić, nie straci głowy i bez wahania zacznie pomagać, może zależeć życie. Aby pomóc, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Prostych czynności ratujących życie może nauczyć się każdy, warto więc rozpocząć taką naukę już w wieku kilku lat. Nabyta wiedza i umiejętności dadzą dziecku na równi z dorosłym, możliwość niesienia pomocy czy szybkiego powiadomienia odpowiednich służb. Wiedza nabyta przez młodych ludzi z pewnością pozwoli im bezpiecznie funkcjonować we współczesnym świecie.

Innowacyjnością tego programu będą organizowane spotkania z przedstawicielami służb mundurowych. Będą to wizyty ludzi wykonujących różne zawody mundurowe, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Kontakty społeczne podczas takich spotkań będą wpływały na kształtowanie właściwego stosunku do ludzi dorosłych, dla ich pracy, wdzięczność za ich trud w czuwaniu nad codziennym bezpieczeństwem.

Urszula Kostrzewska