Strona główna

Mały zwycięzca

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych "Mały zwycięzca"


W ogólnych założeniach praca z uczniem zdolnym ma na celu rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.

Są to działania nastawione na:

- stwarzanie możliwości rozwoju ich zainteresowań,
- pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji,
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy,
- przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy,
- kształcenie pomysłowości, samokrytycyzmu,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
- przygotowanie uczniów do konkursów.


Na zajęciach stworzona jest  swobodna i bezpieczna atmosfera pracy twórczej. Istotne jest, aby uczniowie mieli warunki do gier, zabaw, samodzielnego zbierania informacji z różnych źródeł, opracowywania i interpretowania danych, wyrażania swoich odczuć, twórczej ekspresji w różnych dziedzinach aktywności.

Opracowanie:
Barbara Pala