Strona główna

Zajęcia z języka obcego

Multimedialna Pracownia Językowa umożliwia

nauczanie języków w zupełnie inny, skuteczny i atrakcyjny sposób.W celu  podniesienia  jakości nauczania języków obcych, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Opolu, powstała nowoczesna, multimedialna pracownia językowa.

Sala wyposażona jest w 24 stanowiska z wysokiej jakości słuchawkami i mikrofonami dla każdego ucznia oraz dla lektora.

Na pulpicie zainstalowano oprogramowanie, umożliwiające pracę w parach oraz w grupach. Podczas pracy w grupie uczniowie słyszą dźwięk z głośnika lub przez  słuchawki.


Podczas pracy w parach uczniowie prowadzą dialog w parach, przy czym poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w tej pracowni.

 

Opracowanie:

Nauczyciele języków obcych