Strona główna

Zajęcia matematyczne

Zajęcia matematyczne dla uczniów klas początkowych


Zajęcia maja na celu podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów klas początkowych, jak również ograniczanie pierwszych symptomów trudności szkolnych. Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności matematyczne, pozostające na całe życie. Kształtują pojęcie liczby w różnych aspektach, uczą się posługiwać pozycyjnym systemem dziesiątkowym, przyswajają pojęcia matematyczne, zdobywają szereg umiejętności praktycznych, np. posługiwanie się zegarem, kalendarzem, metrem krawieckim. Dowiadują się także jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności w życiu codziennym m. in. poprzez:

 

Cele edukacyjne

-  Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności, współpracy;

-  Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni;

-  Pogłębianie wiary we własne możliwości;

-  Zachęcanie do aktywności i pokonywania trudności;

-  Wdrażanie do słuchania i rozumienia poleceń;  
-  Pokazanie sposobów rozwiązywania problemów matematycznych;

-  Utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych;

-  Rozwijanie logicznego myślenia i wyciągania wniosków;

- Doskonalenie porównywania, kojarzenia, rozumienia tekstu, korzystania  z informacji;

-  Ćwiczenie umiejętności rachunkowych i pamięci;