Strona główna

Samorządzik

SAMORZĄDZIK KLAS   I – III


W roku szkolnym Samorządzik klas I-III działa pod hasłem „Jestem świadomym i aktywnym uczestnikiem życia szkolnego”, czyli skupia się jak zwykle na realizacji swojego głównego celu.


W ramach swej działalności Samorządzik realizuje wyznaczone zadania, czyli:

- budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności  działania na rzecz szkoły,


- wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji wpływających na  rozwój odpowiedzialności i rzetelności w spełnianiu  powierzonych zadań,


- wdrażanie do samorządności: cele, zadania i obowiązki samorządów klasowych i Samorządziku: ustalenie zakresu  zadań i obowiązków,


- uświadamianie konieczności poznawania i stosowania regulaminów szkolnych i podejmowanie działań na rzecz   upowszechniania ich wśród uczniów,


- budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych,


- uwrażliwianie na potrzeby innych (ludzi starszych, potrzebujących) przez aktywny udział w akcjach charytatywnych. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,


- wyznaczenie najważniejszych imprez wymagających specjalnej oprawy i troski.

 

Prace wykonywane w ciągu roku szkolnego to:

  • organizowanie zebrań Samorządziku
  • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
  • prowadzenie gazetki ściennej Samorządziku w budynku D
  • udział w akcjach charytatywnych
  • współudział w uroczystościach szkolnych
  • dbanie o oprawę plastyczną świąt (laurki, życzenia, upominki, okolicznościowe gazetki)
  • pomoc przy realizacji ogólnoszkolnych projektów edukacyjno-wychowawczych

 

Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji wpływających na rozwój odpowiedzialności i rzetelności  w spełnianiu powierzonych zadań realizowane jest podczas wrześniowych wyborów do samorządów klasowych. Ustalane są wtedy zadania do wykonania na I semestr. Wtedy też uczniowie w praktyce zapoznają się z zasadami demokratycznych wyborów.

Uwrażliwianie na potrzeby innych (ludzi starszych, potrzebujących) poprzez aktywny udział w akcjach charytatywnych realizowane jest podczas corocznych zbiórek zabawek, upominków i artykułów piśmienniczych dla dzieci z ubogich rodzin w ramach akcji „ Opolska wigilia”, oraz zbiórka zabawek dla dzieci z Afganistanu, przygotowanie świątecznych kartek dla żołnierzy z Afganistanu, które wysłano pocztą polową. Udział uczniów wraz z rodzicami w ogólnopolskiej akcji pomocy chorym dzieciom pt. „Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy”. Inna akcja charytatywna w której bierzemy udział co roku  to „Góra grosza” i pomoc dla hospicjum dla dzieci, a także zbiórka kocy i karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka nakrętek dla koleżanki ze szkoły na zakup ortezy. W listopadzie odbywają się coroczne wyjścia reprezentacji „Samorządziku” na cmentarz w ramach wyjść klasowych lub indywidualnych. Uczniowie dbają o rozdanie zniczy w klasach, porządkowanie grobów, zapalanie zniczy na opuszczonych grobach i uczenie chwilą ciszy i zadumy pamięci osób zmarłych.

Samorządzik współpracuje z Domem Kombatanta, 10 Brygadą logistyczną w Opolu.

Umiejętne organizowanie pracy i materiałów przy realizacji zadań – praca w grupach, w zespołach zadaniowych ma miejsce w czasie przygotowań do  świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Dnia Nauczyciela. Przygotowywane są okolicznościowe laurki, kartki okolicznościowe, stroiki, drobne wykonane przez dzieci upominki.

Nasza działalność opiera się także na współpracy z Samorządem klas IV-VI, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo akcje charytatywne związane ze zbiórką pieniędzy przeprowadzają uczniowie klas starszych, lecz my je propagujemy i nagłaśniamy, np. zbiórka pieniędzy, zbiórka zużytych baterii, itp.

Korzystając z oferty świetlicy szkolnej oraz z faktu, że drugą opiekunką Samorządziku jest pani Urszula Kostrzewska członkowie Samorządziku pomagają pani i uczestniczą w zajęciach i spotkaniach z przedstawicielami służb mundurowych (pamiętając o życzeniach bożonarodzeniowych), oraz biorą udział w spotkaniach z harcerzami ramach projektu „Jak twórczo spędzać czas – W gromadzie siła”.

Oczywiście pod opieką Samorządziku są dwie gabloty w budynku D , gdzie znajdują się aktualności, świąteczne zwyczaje, ogłoszenia. Przygotowywane są wystawy czasowe np. „Opole-moje miasto”. Dbamy także o informowanie całej społeczności szkolnej o naszej działalności opisując wybrane działania na stronie internetowej szkoły.

Opracowały: Agata Kolmas-Szlęg

Urszula Kostrzewska