Strona główna

Zajęcia muzyczno - ruchowe

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE


Głównym celem zajęć muzyczno-ruchowych jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków, poprzez taniec, ruch i zabawę. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczyniają się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Poprzez m. in.:

  • Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
  • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
  • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
  • Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
  • Rozwijanie umiejętności tanecznych.
  • Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

M. Żurawska