Strona główna

Rękodzieło

Koło rękodzieła artystycznego


Już od kilku lat w szkole odbywają się zajęcia z rękodzieła artystycznego. W zajęciach udział mogą brać dzieci z klas I-III. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień indywidualnych  uczniów uzdolnionych manualnie i kształtować u dzieci twórcze postawy takie jak: kreatywność, innowacyjność, śmiałość w podejmowaniu zadań trudnych . Wpływają na umiejętność refleksyjnego patrzenia na sztukę i rozbudzają naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej. Wdrażają uczniów także do zdrowego, twórczego autokrytycyzmu.

Tematy są bardzo zróżnicowane, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, takich jak papier, tektura, bibuła, metal, guma, włóczka, brokat, nici, materiały tekstylne. Dzieci mają okazję zobaczyć , w jaki sposób można tworzyć z bardzo odmiennych i powszechnie dostępnych materiałów prace abstrakcyjne jak i funkcjonalne i użytkowe. Często posługują się schematami działania i instrukcjami rysunkowymi, a dzieci uczą się je odczytywać i wykorzystywać w praktycznym działaniu tworząc podane projekty artystyczne.


Wykonane prace zwykle dzieci zabierają do domu, ale część z nich wykorzystywanych jest do wystroju Sali 13 D, jako upominki dla gość szkoły lub jako prezenty z okazji świąt dla grona pedagogicznego i przyjaciół naszej szkoły.

Opracowała: Agata Kolmas-Szlęg